Malçlama Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Malçlama Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Malçlama Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Malçlama, ince plastik bir filmin toprak üzerine örtülmesi ve düzenli aralıklarla delikler açarak bu deliklere tohumların veya fidelerin dikilmesidir. Malçlama filmler ekim süresince (genellikle 2-4 ay) yerinde kalır ve genellikle 12-80 μm kalınlığa sahiptir. Plastik malçın ana fonksiyonları, toprakta sabit bir sıcaklık ve nemi izole etmek ve korumak, topraktaki nemin buharlaşmasını önlemek, ekim süresinin en aza indirilmesi ve erkenciliği sağlamak, yabani otların büyümesini önlemek ve değerli tarım toprağının erozyonun önlenmesidir. Pigmentli veya renksiz filmler kullanılabilir, bunların her biri belirli avantaj ve dezavantajlara sahiptirler.

Siyah Malç Örtüsü

Siyah filmler, yabani ot büyümesini önler, ancak toprağın yeteri kadar ısınmasına katkı sağlamaz; Açık filmler ışığı iletir ve toprağı ısıtır, ancak ot büyümesini teşvik eder. Yabani otların büyümesini önlemek için pigmentli, fakat yine de toprağın ısınması için ışığı ileten, ışığa duyarlı filmler geliştirildi. Bamya kullanarak yapılan bir çalışmada, verim ve meyve sayısı, malçlama yapılan bölge ile yapılmayan bölge arasında iki kat daha fazla olduğu bulunmuştur. Siyah plastik malç topraktaki buharlaşmayı kontrol ederek toprağın su tutma oranını artırdığı da bilinmektedir. Toprakdan su buharlaşmanın malç film uygulanarak ortadan kaldırılması, biberdeki sulama gereksinimlerini % 14-29 oranında azalttığı da görülmüştür.

Bitkilerde siyah plastik malç kullanıldığında çiçek açma süresinin azaldığı ve  bitkilerin farklı farklı ekim alanlarında  3-6 gün daha önce çiçek açtı görülmüş. Ayrıca malçlama yapılmayan topraklarda yetiştirilen bitki boyu ile siyah plastik malç kullanılan topraklarda yetiştirilen bitki boyu önemli derecede artmıştır. Sulamada kullanılan suyun % 25-50’sini topraktan buharlaşma ile kaybolan su oluşturur. Bu buharlaşmanın çoğunu plastik malç kullanarak önlenebilir ve böylece ürünün yetiştirilmesi için gerekli su miktarını azaltılabilir. Bu suyun korunması, suyun sınırlı bir kaynak olduğu kuru ve kurak iklimlerde çiftçilere plastik malç suyun korunmasına imkânı verir. Dünyada en çok kullanılan ikinci plastik tarım örtüsü malçlama örtüsü olmaktadır. Ayrıca her yıl kullanılan plastik malç hacmi 700.000 ton olarak tahmin edilmektedir.